Антена Lindenblad за 70 см обхват
Инструкция за сглобяване
ДА СЛОЖИМ ЛИ ТУК И ДВАТА СПИСЪКА:
- списък на компонентите
- СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ?????


Най-отгоре да сложим една снимка (която още не е направена) как изглежда готова сглобена и монтирана на мачта. Забележка: Ако някой от елементите, които монтирате, влизат много стегнато в отворите може леко да си помогнете с чук. За уплътнение използвайте лепило (двукомпонентно или секуднно, в зависимост от хлабината )
СнимкаОбяснение
1 Намажете тапите(6) леко с лепило и ги поставете на четирите носача на пасивните елементи(5). Оставете носачите настрани, да изсъхне лепилото. По-късно ще се върнем към тях
2Намажете тапата(3) леко с лепило.
3Поставете тапата (3) на горния елемент на вертикалния дипол(1).
4Намажете дистанционера (14)леко с лепило. Поставете дистанционера (14) между двата елемента на вертикалния дипол (1)
5Промушете пасивните елементи през отворите на носачите им.
6Ако елементите влизат стегнато - помогнете си с чук, ама по-деликатничко...
7Убедете се, че елементът е монтиран симетрично - от двете страни на носача трябва да излизат по 137мм
8С помощтта на макетния нож зачистете единия край на коаксиалния кабел (9)
9Дължината на зачистения участък на трябва да е много голяма...
10След като запоите двете клеми (7) към коаксиалния кабел....
11Стегнете клемите (7) към горния и долния елемент на вертикалния дипол (1) с помощта на болт и гайка (11, 12). Закривете леко клемите нагоре и се убедете, че няма нежелани контакти.
12Промушете сглобеният вертикален дипол през централния носач (2)
13Средата на дипола трябва да съвпадне със средата на носача.
14Залепете...
15Поставете двете феритни тръбички(10) на кабела
16В долния край на антената напъхайте стойката (13)
17С помощтта на свинските опашки (15) фиксирайте кабела и феритните тръбички към антената, така че горния край на феритните тръбички да съвпадне с долния край на вертикалния дипол